آرشیو روزانه : آبان ۲۹, ۱۴۰۱

ارتباط حضوری؛ پاشنه آشیل جامعه امروزی

ارتباط حضوری؛ پاشنه آشیل جامعه امروزی

انسانها اساسا موجوداتی اجتماعی هستند و مایل به تعامل و برقراری ارتباط با اطرافیان. در واقع ارتباط، بخش مهمی از نیازهای اولیه است و فطرت آدمی چنین می‌طلبد.