مصرف سوخت در قزوین نصف شد

مصرف سوخت در قزوین نصف شد

رئیس هیئت مدیره صنف جایگاه داران استان قزوین از کاهش ۵۰ درصدی مصرف سوخت در این استان پس از شیوع کرونا خبر داد.